OS – 10 SOLAR Trojokruhový

OS – 10 SOLAR Trojokruhový

os-10

 

Akumulačná nádoba vhodná na vykurovanie nízkoenergetických domov a prípravu úžitkovej vody. Zdrojom tepla je Tepelné čerpadlo, slnečné kolektory alebo kotol UK. Pri nedostatku tepelnej energie je možné použiť dve elektrické výhrevné vložky.

OS – 10 SOLAR Trojokruhový
Akumulačná nádoba vhodná na vykurovanie nízkoenergetických domov a prípravu úžitkovej vody. Zdrojom tepla je tepelné čerpadlo, slnečné kolektory alebo kotol UK. Pri nedostatku tepelnej energie je možné použiť dve elektrické výhrevné vložky.
OS – 16 SOLAR
Môže pracovať v samoťažnom systéme aj v systéme s núteným obehom. Výrába sa v prevedení jednookruhovom, dvojokruhovom a trojokruhovom.
Pri nedostatočnom výkone sa prevedie dohrev vody elektrickou vyhrievacou vložkou, alebo kotlom UK. Pri trojokruhovom ohrievači je dohrev z kotla UK a el. výhrevnou vložkou.


Archív